Montážní návod střechy Dachpol 

Přepravujte produkty na autech přizpůsobených vozit dlouhé plechové tabule. 

Plechy na paletách zajistěte popruhy tak, aby se zabránilo jejich posunutí, nebo mechanickému poškození.

Pro vykládku se doporučuje používat speciální pásy nebo vysokozdvižný vozík s vhodným rozestupem vidlic tak, aby odpovídaly objednaným délkám plechů.

Vykládka musí být prováděna opatrně, aby nedošlo k poškození povrchu plechů a obalu.

Při ručním vykládání je třeba věnovat zvláštní pozornost. Vyvarujte se pohybu plechů jeden po druhém, tak aby jste nepoškrábali vrchní lak. Jednotlivé plechy by se měly zvedat a přepravovat ve svislé poloze (obr. 1).

V závislosti na délce plechu, při vykládání nebo přemísťování plechů, vybereme vhodný počet osob (1 osoba každé 2 m), aby nedošlo k přetržení, roztažení a deformaci plechu. Plechy noste v místě prolisu, tam mají nejvyšší tuhost.

Nošení  plechů

Při práci používejte ochranné rukavice, buďte opatrní při kontaktu s ostrými hranami a rohy plechů. 

Uskladnění

Plech by měl být skladován nejméně 20 cm od země, mimo materiály vytvářející agresivní prostředí (hnojiva, kyseliny atd.). Chcete-li zabránit kondenzaci způsobené kolísáním teploty, proložte všechny plechy tenkými rozpěrkami, tak aby neležely plechy přímo na sobě, čímž umožníte správnou cirkulaci vzduchu.

Uplatněním výše uvedených doporučení zabráníme výskytu bílých skvrn na laku.

Ochrannou fólii před uskladněním odstraňte.

Materiál musí být na střechu nainstalován do 3 měsíců od zakoupení, jinak záruka zanikne.

Dachpol spol. s r.o. nezodpovídá za žádné poškození povlaku na zboží, které bylo uskladněno v rozporu s pokyny. 

Kontrola a vyrovnání střechy před pokládkou

Před zahájením práce zkontrolujte geometrii střechy (obr. 2). Obdélníkové panely musí mít stejnou diagonální délku. Pokud nejsou stejné, znamená to, že střecha je pokřivená a měla by být opravena. Horní plochy krokví by měly ležet v jedné rovině. Okraje musí být v rovnoběžné.  Minimální úhel střechy, při kterém se doporučuje instalovat kovové střešní tašky, je 9 stupňů.

Kontrola střechy

Paropropustná fólie

U obytných podkroví by měla být použita paropropustná fólie. Paropropustná střešní fólie působí jako izolace proti vlhkosti střechy. Fólie odvádí vlhkost kondenzace střešních krytin do okapového systému a zabraňuje tak pronikání této vlhkosti do tepelné izolace střechy. Instalujte fólii vodorovnými pruhy, kde přesah činí 15 cm ,nebo dodržujte pokyny od výrobce fólie. Fólii nejprve připevněte ke krokvím pomocí sponek nebo lepenových hřebíků a poté na fólii položte kontralatě, které ke krokvím připevníte hřebíky k tomuto určenými.

Kontralatě

Kontralatě umožňují krytinám jejich odvětrávání a tím i správnou funkci a dlouhou životnost střešního pláště. Aby odvětrávaná mezera správně fungovala, musíte zabezpečit správné proudění vzduchu. Zde je zapotřebí, aby jste byli obezřetní ve vybírání kvalitních a funkčních střešních doplňků, jako jsou mřížky proti hmyzu, pásy proti ptákům, a podhřebenové pásy. Rozměr kontralatí projednejte se svým projektantem. Obvykle se používají rozměry 60mm x 40mm.

Latě

Obvykle se používají rozměry 60 mm x 40 mm. Rozměr je závislý na vzdálenosti krokví jak daleko jsou od sebe.

Vzdálenost mezi latěmi závisí na délce modulu střešních tašek, který jsme zakoupili. Modul může být dlouhý 350 mm nebo 400 mm.

První lať je vždy instalována na spodním okraji střechy,

druhá lať je po 290 mm, pakliže jste zakoupili střešní tašky s délkou modulu 350 mm,

zbývající latě jsou instalovány ve vzdálenosti rovnající se délce zakoupeného modulu střešních tašek.

V případě modulu 400 mm by měla být druhá lať namontována ve vzdálenosti 350 mm, zbývající latě každých 400 mm.

Pamatujte, že první lať musí být vyšší než ostatní latě o 15 až 20 mm, Aby jste docílili toho, že bude střešní taška podepřena latí. Aby jste zvýšili první lať, můžete také použít vyrovnávací latění o výšce 12-20mm dle výšky prolisu krytiny, nebo první lať stavět na výšku(obr. 3).

U trapézových plechů doporučujeme rozteč latí každých 400 mm

LaťováníSkladba střechy

Montáž střešních plechů

Střešní tašky pokládejte na latě a kontralaťě. 

Směr kterým začnete pokládat plechy je libovolný a záleží na zkušenostech a preferencích pokrývače.

Avšak pokud je kapilární drážka vlevo, je praktičtější instalovat zleva doprava (obr. 4).

Začněte šablony pokládat od levé spodní tabule, nejprve upevněte „nasucho“, aby jste zkontrolovali úhel a vedení vzhledem k okapu a hřebeni. Vložíte pod něj další tabuli a první tabuli přišroubujete. Znovu zkontrolujete rovinnost. Zkontrolujete, že vám na sebe správně dosedají zámky plechů. Výhodou takovéto montáže je aretace plechů, protože následující plechy, se již neposouvají dolů vlivem gravitace a nemusíte si je přidržovat. Po předběžném přišroubování dalšího plechu prošroubujete plech předchozí.

Spodní hrana střešní tašky by měla být umístěna do 1/3 šířky žlabu. Používáte-li podokapní pás, musíte jej namontovat tak, aby kondenzát z fólie odváděl do okapu.

Montáž provádějte tak, aby jste co nejméně chodili po již přišroubovaných tabulích střechy. Pokud je to nutné, našlapujte na spodní vlny tam kde máte latě. Ujistěte se, že po řezání a opracování plechu Vám nezůstaly žádné otřepy a špony v podrážkách bot, kterými by jste mohly poškodit povlak.

Po dokončení montáže očistěte všechny špony, hřebíky a další prvky, které by mohly způsobí korozi na těchto místech.

Montáž

K stříhání plechů používejte elektrické prostřihovací, nebo ruční nůžky. Je zakázáno používat nástroje, které plech zahřívají a způsobují poškození laku a zinkových povlaků v důsledku vysokých teplot, tj. Úhlové brusky, plasmové řezáky...

Rozmístění vrutů

K upevnění plechů se používají samořezné vruty 4,8 × 35 mm s těsněním z EPDM materiálu, který je odolný vůči stárnutí, změnám teplot, slunečnímu záření.

Na spojení plechů Plech - plech jsou spojeny samořeznými vruty s rozměry 4,8 × 19 mm.

Vruty by měly být zašroubovány pomocí šroubováku vybaveného plynulou regulací výkonu v bodě kde bude nejmenší styk s vodou.

Množství vrutů je 6-8 ks / m2 a závisí na sklonu, tvaru střechy a počtu lemování.

Ošetření nátěru při poškození

V případě poškození nátěru způsobeného během přepravy, montáže a zpracování musí být v místech poškození nátěr ochráněn nátěrovým lakem, nejprve očistěte povrch od nečistot a mastnoty. Pro provádění nezbytných konzervačních prací doporučujeme provádět každoroční inspekce střechy.

Na závěr vám přejeme ať vám střechy Dachpol dlouho a bezproblémově vydrží.